ศูนย์รวมอาหารเสริมราคาถูก ลดมากกว่า 50% การันตีของแท้ 100% ตรงจากโรงงาน

ที่นี่เรามีสินค้าเพื่อสุขภาพทุกชนิด ทุกเพศทุกวัย ทั้งอาหารเสริมสำหรับผู้ชาย อาหารเสริมสำหรับผู้หญิง อาหารเสริมบำรุงร่างกาย อาหารเสริมดูแลผิวพรรณ สมุนไพรรักษาโรคนานาชนิด สินค้ามากกว่า 100-1000 รายการ ในราคาที่แสนประหยัดถูกที่สุดในระบบออนไลน์ หลากหลายความต้องการติดต่อเราได้ทันที สินค้าคุณภาพ ใหม่-สดตรงจากโรงงาน ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บ สินค้าบางชนิดมีจำนวนจำกัด ช้าอด-หมดด้วย ปลีก-ส่ง ราคากันเองส่งฟรีทั่วประเทศ

ยาน้ำสมุนไพร โหย่งเหิง Yong Heng อาหารเสริมบำรุงร่างกาย ราคาส่ง

โหย่งเหิง มีต้นกำเนิดมาจากตำรับยาจีนโบราณ ของหมอยาจีนผู้หนึ่ง ในสมัยราชวงศ์ฮั่นผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ “เตียตังเก้ง” หมอยาจีนที่มีชื่อสียงในสมัยนั้น และเป็นผู้แต่งตำรับยา “เซียฮั่งหลุง” ซึ่ง ถือเป็นตำรับยาเก่าแก่ของจีน จากตำรับยาจีนโบราณ สูตรยานี้ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นยาใหม่ และได้รับการยอมรับว่าเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น ซึ่งคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้นำเอายาสูตรนี้มาปรุงดื่มกันต่อมาเรื่อยๆ ทำให้มีสุขภาพดี แข็งแรง และอายุยืนอยู่ได้ร่วม 130 ปี ดังนั้น สรรพคุณของตำรับยาจีนนี้จึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายมากขึ้นสูตรยานี้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้หนึ่งที่ได้รับมรดกสูตรยาดังกล่าวคือผู้ก่อตั้ง บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) จากการที่ได้รู้จักและสัมผัสถึงสรรพคุณอันอเนกอนันต์ของสูตรยาจีนนี้ จึงเกิดความตั้งใจอยากจะเผยแพร่สูตรยาจีนอย่างจริงจัง โดยหวังให้ผู้อื่นได้มีสุขภาพดี โดยนำเอาสูตรยาเก่าแก่นี้มาปรับปรุงขึ้นใหม่ภายใต้กรรมวิธีที่สะอาดและถูก ต้อง ตามมาตรฐานการผลิต ที่คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้จนในที่สุดยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ G244/43


ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง เป็นยาแผนโบราณอายุกว่า 500 ปี จากต้นตำรับยาจีนโบราณ ว่าเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น คัดเลือกจากพืชสมุนไพรจีนชั้นเลิศ ที่เป็นทั้งยาและอาหารมากกว่า 30 ชนิด ปรับส่วนผสมจนได้คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และ สมดุลตามหลัก หยิน-หยาง ของแพทย์จีนแผนโบราณ จึงมีผลต่อการฟื้นฟูในทุก ๆ ส่วนของร่างกาย ออกฤทธิ์ด้วย องค์ประกอบทางเคมีตามธรรมชาติ ไม่มีสเตอรอยด์ หรือสารเคมีใด ๆ มีความปลอดภัยในการบริโภคสูง ไม่มีพิษข้างเคียง ดื่มประจำได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน

Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง

Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng

โหย่งเหิง


ต้านโรคร้าย บำรุงร่างกาย ด้วยทฤษฎีแพทย์จีน
คุณทราบหรือไม่ว่าร่างกายคนเราประกอบขึ้นจากธาตุสำคัญ 5 อย่าง คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และ ทอง(โลหะ) เกิดเป็นอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ธาตุทั้ง 5 อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน และ ทำงานเกื้อหนุนอย่างเป็นระบบ ฉะนั้น การเรียนรู้ถึงคุณสมบัติเฉพาะ และ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทงั้ 5 ให้ถ่องแท้ จะช่วยให้เราสามารถรักษาระบบการทำงานที่ดีของธาตุทั้ง 5 ไว้ได้ การรักษาภาวะปกติของร่างกายไว้เช่นนี้เรียกว่าการรักษา สมดุล (หยิน-หยาง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวชิ าการแพทย์จีน เมื่อใดที่ธาตุทั้ง 5 อยู่อย่างสมดุล ก็จะเกิดการทำงานของร่างกายในภาวะที่ปกติขึ้น แต่หากเมื่อใด ธาตุต่าง ๆ ผิดปรกติไป การทำงานของร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะผิดปรกติ นั่นหมายถึง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเอง ต้นเหตุของสภาวะการขาดสมดุลนั้นมีมากมาย ยิ่งสำหรับวิถีชีวิตคนในปัจจุบันแล้ว ร่างกายอ่อนแอได้โดยง่าย กล่าวคือ ความเครียดจากการทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ การกินอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งสิ้น

ดังนั้น การดูแลรักษาร่างกายให้สมบูรณแข็งแรงจึงสำคัญที่การรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 เราสามารถรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 ในร่างกายได้ด้วยยาน้ำสมนุ ไพรจีน “โหย่งเหิง” จากสรรพคุณอันอเนกอนันต์ของพืชสมุนไพรจีนกว่า 30 ชนิด อวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด ม้าม ตับ และไต จะได้รับการปรับสมดุล และฟื้นฟูให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบำรุงร่างกายด้วย “โหย่งเหิง” จึงเป็นการต้านโรคภัยด้วยการลดโอกาสการเกิดโรค ซึ่งถือเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าการรักษาอาการป่วยเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว

กว่าจะมาเป็นยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง”
ภายใต้จุดประสงค์สำคัญข้อหนึ่งของเรา คือการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สมบูรณ์และแข็งแรง ลดความเสี่ยง และโอกาสในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ คุณภาพ และมาตรฐานในการผลิตยาน้ำสมุนไพรจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสมุนไพร ที่มีสรรพคุณตามที่ต้องการ คัดสรรชนิดสมุนไพรที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานในการสกัดตัวยา เราคำนึงถึงความสะอาดไปพร้อมกันด้วย เราจึงใช้ แอลกอฮอล์ ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ดีที่สุด เป็นตัวทำละลาย โดยนำเอาสมุนไพรลงแช่ในแอลกอฮอล์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดึงเอาตัวยาออกมาจากสมุนไพร และอีกเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกใช้แอลกอฮอล์คือ จะช่วยดูดซึมสารละลายในยาเข้าสู่กระแสโลหิตได้เป็นอย่างดีเมื่อแช่สมุนไพรใน ระยะเวลาที่เหมาะสมจนได้ตัวยาตามที่ต้องการแล้ว เราจะนำแอลกอฮอล์ทที่มีส่วนผสมของตัวยาอยู่นั้นมากรองเอากาก และตะกอนออก โดยผ่านเครื่องกรองที่ใช้ไส้กรองสำหรับการกรองอาหาร และยาโดยเฉพาะ ด้วยความละเอียดของไส้กรองนี้ ทำให้ส่วนผสมสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนจริง ๆ ถึงตอนนี้ ส่วนผสมของเราก็เหลือเพียงตัวยาบริสุทธิ์เข้มข้นที่ละลายอยู่ในแอลกอฮอล์ เท่านั้นเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญคือการปรุงส่วนผสมต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามตำรับยา ก่อนจะบรรจุลงขวดอย่างสะอาด และถูกหลักอนามัยส่งถึงมือผู้บริโภคต่อไป ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตได้รับการยอมรับในคุณภาพ และมาตรฐาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข นี่คือความตั้งใจของเราที่ต้องการจะมอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณ

ยาสมุนไพร (Herbal Medicine)
มีความหมายตาม พรบ. ยาว่า คือยาที่ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุในธรรชาติ ที่ยังไม่ได้มีการผสม ปรุงแต่ง
หรือแปรสภาพ ใช้ในการ บำรุง รักษา และ ป้องกันสุขภาพ(Health) ด้วยวิถีทางธรรมชาติตำรับยาจีน

สูตรยาจีนตามหลักศาสตร์แพทย์แผนจีนประกอบด้วย
ยาหลัก : บำรุง รักษา ธาตุหรืออวัยวะหลัก
ยารอง : เสริมฤทธิ์ยาหลัก
ยาประกอบ : ลด ปรับ พิษ และผลข้างเคียง ของยาหลัก ยารอง
ยาเสริม : เสริมปรุงแต่งให้ยามีความสมดุลทั้งสรรพคุณและทางกายภาพ
ส่วนผสมทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของตำรับยาจีนที่มีการสืบทอดกันมานานนับพัน ๆ ปี

ยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง”

 • เป็นสูตรดี ผลิตตาม ตำรับแพทย์แผนจีน ที่ถูกต้อง
 • ผลิตจากสมุนไพรเดียวหลากหลายที่มีสรรพคุณชั้นเลิศ
 • ปัจจุบันสมุนไพรเดียวหลายตัวมีผลงานวิจัย และผลการใช้ทางคลินิกที่ยืนยัน สนับสนุนชัดเจนว่า มีองค์ประกอบทางเคมีของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ต่อการบำบัดโรคได้
 • ผ่านการพิสูจน์สรรพคุณมาหลายชั่วอายุคน บริโภคแล้วมีพลานามัยดี ทำให้อายุยืนยาว
 • มีความปลอดภัยในการบริโภคสูง ไม่มีพิษข้างเคียง ดื่มประจำได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายอย่างคาดไม่ถึง!!!

โหย่งเหิง กับหน้าที่ 3 ประการ

 • ขับสารพิษ – ล้างสารพิษ ในร่างกาย
 • สร้างเซลล์ – บำรุงเซลล์
 • ปรับ สมดุลในร่างกาย

“ถ้าร่างกายครบสมบูรณ์สามอย่าง เราจะอายุยืน เพราะไร้โรค”

ทางเลือกของการดูแล และรักษาสุขภาพ

ด้วยการผสมผสานศาสตร์แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบันอย่างลงตัว ศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบัน มีจุดเด่นในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน โรคที่ต้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน โรคที่มีปัญหาเฉพาะส่วนหรือการบำบัดอาการที่รวดเร็ว โรคติดเชื้อ โรคที่ต้องการผ่าตัด อาวุธสำคัญในการรักษาโรค คือ ยาเคมีและมีดผ่าตัด
ศาสตร์แพทย์แผนจีน มีจุดเด่นในการปรับสมดุลของร่างกาย(หยิน-หยาง) การสร้างเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพต้องทำให้พลังลมปราณ และสมดุลของพลัง หยิน-หยาง เป็นปกติ จึงมีบทบาทในการรักษาที่รากฐานโรคเสื่อมถอย โรคที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในหลายระบบ โรคเรื้อรัง อาวธุสำคัญในการดูแลรักษาโรค คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การฝังเข็ม การกินอาหารให้เกิดสมดุลการใช้ยาสมุนไพร และการฝึกนั่งสมาธิ

ตังถั่งเฉ้า (Cordyceps sinensis)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ปอด
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, แมนนิทอล, กาแล็กโทส, แอดดีโนซีน, คอร์ดิเซนิน, กรดอะมิโน ทงั้ 18 ชนิด,  วิตามินบี 12 และแร่ธาตุอนื่ ๆ ฯลฯ
สรรพคุณ:

 • ชะลอความแก่
 • รักษาโรคหืด หอบ ภูมิแพ้ ขยายหลอดลม แก้ไอ
 • ลดระดับน้ำตาลในเลือด
 • ปรับความดันโลหิต
 • แก้ไตอ่อนแอ
 • เป็นยาบำรุง บำบัดอาการเหนื่อยล้า ช่วยให้นอนหลับง่าย
 •  เพิ่มภูมิต้านทานโรค ในทางคลินิก ใช้รักษามะเร็ง

ตังกุย (Angelica sinensis)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ตับ ปอด ไต หัวใจ ม้าม
สาระสำคัญ : เบอร์แคบเท็น, เบต้าซิโทสเตอรอล, วิตามินบี 12, คาร์วาโครล, โคลีน, กรดแพนโทเทนิก, สโคโปลิติน, อัมเบลลิเฟอโรน ฯลฯ
สรรพคุณ:

 • บำรุงเลือด รักษาโลหิตจาง ขยายหลอดเลือดแดง
 • ลดความดันโลหิต
 • รักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรคเจ็บหัวใจ
 • แก้อาการประจำเดือนผิดปกติ ปวดประจำเดือน และอาการวัยทอง
 • ช่วยการทำงานของตับและไตดีขึ้น รักษาโรคปอดอุดตัน
 •  ปัจจุบันกำลังวิจัยความสามารถในการป้องกัน และรักษามะเร็งตับและโรคไต

เต้กย้ง (Deer Antler Velvet)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ ปอด กระดูก กล้ามเนื้อ
สารสำคัญ : คอลลาเจน type II, กรดอะมิโนทงั้ 18 ชนดิ , กลูโคสซามีน, คอนรอยติน, พรอสต้าแกรนดินส์, ฟอสโฟไลปิด, กรดไขมันจำเป็น(โอเมก้า3และ6),แพนโทคริน แร่ธาตุ เช่น แคลเซี่ยม,แมงกานิส, แมกนีเซียม,สังกะสี, ทองแดง, เหล็ก,ซีลิเนยี ม ฯลฯ และสำคัญที่สุดคือสาร IGF 1
สรรพคุณ :

 • บำรุงไต กระดูก เลือด ปอด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อสมอง
 • เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค ใช้เป็นยาต้านมะเร็ง
 •  ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง
 • รักษาโรคไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เก๊าต์ กระดูกพรุน
 • เสริมความเป็นหนุ่น สาว รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพ กระตุ้น ทำให้เพิ่มระดับฮอร์โมนอิสโตรเยน  และเทสเตอโรน
 • ลดคอเลสเตอรอล และความดันโลหิตสูง
 • อื่น ๆ เช่น ไมเกรน หืด หอบ แผลในกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย และรกั ษาสิว

เก๋ากี้ (Fructus lycii)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ ปอด
สารสารสำคัญ : โพลีแซคคาไลน, แคโรทินอยด์ โดยเฉพาะมีเบต้าแคโรทีนสูงที่สุดของพืชในโลกนี้, วิตามินซี, บี1, บี2, กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด, กรดลิโนเลอิก, อะโทรพีน,ไฮออสไซยามีน, สโคโพลาติน, เบต้า-ซิโตสเตอรอส, และแร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ
สรรพคุณ:

 • บำรุงไต ตับ
 • บำรุงสายตา ทำให้การมองเห็นชัดขึ้น
 • ชะลอความแก่ มีสารแอนด์ตี้ออกซิแดนท์สูงมาก เพิ่มภูมิต้านทานโรค
 • เพิ่ม ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจน
 • ลดน้ำตาลในเลือด
 • ลดไขมันในเลือด ป้องกันตับไม่ให้มีไขมัน
 • มีการทดลองใช้เป็นยาลดความอ้วน
 • มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็ง ในจีนและญี่ปุ่น กำลังศึกษาใช้บำบัดโรคมะเร็ง

ปัคคี้ (Astragali radix)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, ไกลโคไซด์, เฟลวานอยด์, ซาโปนิน, กรดอะมิโน,แอสตรากาโลไซด์-I II III IV VI VII, แอสตราไอโซเฟลแวน, แอสตราเปอโรคาแปน,บีเทน, คาลิโคซิน, ไตรเทอปีน, ไกลโคไซด์, แร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ
สรรพคุณ :

 • บำรุงหัวใจ เพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
 • บำรุงเลือดลม
 • ขับปัสสาวะ
 • ลดความดันโลหิต
 • เสริมภูมิต้านทาน บำบัดอาการอ่อนล้า
 • ปัจจุบันใช้ร่วมในการบำบัดรักษามะเร็ง และมีผลงานวิจัยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งของกระเพาะ  และลำไส้

โต่วต๋ง (Eucommia ulmoides)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ
สารสำคัญ : ไพโนเรซินอล ไดกลูโคโซด์, ออคิวบิน, อิริดอยด์, แอสเพอรูโรไซด์,กรดแอสเพอรูล, กรดอโรแมติวาเนลิก, กรดคลอโรจีนิก, กรดเจนิโพเซดิก,กรดอะมิโน, แร่ธาตุต่างๆ อัลคาลอยด์, โพลีแซคคาไลน์, เควอร์เซติน, ซิตรูซิลินบี ฯลฯ
สรรพคุณ :

 • บำรุงไต และตับ บำรุงกระดูกและเอ็น
 • แก้อักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปวดกระดูก ข้ออักเสบ โดยเฉพาะหัวเข่าและข้อเท้า
 • ในทางคลินิก ใช้ลดความดันโลหิต
 • เพิ่มระบบภูมิต้านทาน
 • ชาวจีนเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสมรรถนะทางเพศทงั้ ชายและหญิง
 • ในเภสัชตำรับจีน ใช้บำรุงสตรีมีครรภ์


ปักตังเซียม (Codonopsis pilosula, Radix)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, ธาราเซอร์ริล อาซิเตด, ฟรีเดลิน, ธาราซีรอล,ดี-สไปนาสเตอรอล, ดี7-สติดมาสตีนนอล, กลูโคไซด์, ซูโคลส, กลูโกลส, อินูลินสตาร์ช, อัลคารอยด์ และเรซิน ฯลฯ
สรรพคุณ:

 • บำรุงม้าน ปอด และสร้างพลังลมปราณ (ฉี)
 • เพิ่มการสร้างเลือด
 • ช่วยระบบการย่อยอาหาร
 • แก้อ่อนล้า เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค มีผลต่อสภาวะภูมิต้านทานทานบกพร่อง รวมทั้ง HIV
 • บำรุงระบบภูมิคุ้มกัน
 • ในทางคลินิก ที่จีนและญี่ป่นุ ใช้สร้างภูมิต้านให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ป้องกันอันตรายและลดพิษจากรังสีที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง
 • นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์และกำลังให้นมบุตร
 โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng

โหย่งเหิง


การดื่มยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง
เริ่มที่ 5 ซีซี. ไป 3-5 วัน (ก่อนอาหารเช้า และ ก่อนนอน) แล้วเพิ่มเป็น 10 ซีซี. อีก 3-5 วัน จากนั้นเพิ่มเป็น 15 ซีซี.ไปตลอด  ถ้ามีอาการใจสั่นให้ลดปริมาณลง

หลักสำคัญของการดื่มยาสมุนไพรโหย่งเหิง

1. ต้องดื่มอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนด
2. ต้องมีความอดทนและใจเย็น เพราะสมุนไพรจะค่อย ๆ ฟื้นฟูร่างกาย และขับล้างสารพิษก่อน
3. ต้องไม่หวั่นไหวต่ออาการในระยะแรกที่ดื่มสมุนไพร เพราะสมุนไพรที่ดีต้องมีการขับพิษ ปฏิกิริยา
กระทุ้งโรค และ ขับสารตกค้างในร่างกาย มิใช่คิดว่ายาไม่ถูกกับโรค
4. ต้องระมัดระวังต่อการรับประทานอาหารที่แสลง เช่น หน่อไม้ หัวไชเท้า ฟัก หรือสัตว์ปีกเป็นต้น
ทางที่ดีควรละเว้นการรับประทานชั่วคราว(ในกรณีโรคบางโรค)
5. ไม่ควรดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะดื่มสมนุ ไพร
6. ถ้าเกิดอาการที่ท่านทนไม่ได้ในระยะแรกควรงดดื่มชั่วคราว หรือ ลดปริมาณการดื่ม เมื่ออาการ
ทุเลาลงก็ดื่มต่อ เกิดอาการก็หยุดแล้วดื่ม ต่อสลับกันไปเรื่อยๆ จนกว่าร่างกายจะรับสภาพการรักษา
จากสมุนไพรได้
7. ควรจะดื่มให้รู้ว่าหายจากโรคจริงๆ แล้วจึงผ่อนการดื่มจากวันละ 2 ครั้ง เหลือวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
ไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้แน่ใจเสียก่อน

คำเตือน

1. ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล

2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มิใช่ยา ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคใดๆ ให้หายขาด

3. ควรกินอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

4. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่วางในที่อับชื้น เก็บให้พ้นแสงแดดและความร้อน

5. กรุณาอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ นั้นๆ ก่อนใช้

ศูนย์จำหน่าย อาหารเสริม บำรุงร่างกายสำหรับชาย-หญิงทุกประเภท

เรียนสมาชิกทุกท่าน ที่ต้องการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารเสริม อุปกรณ์เพิ่อสุขภาพ เครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้สินค้าอุปโภค บริโภคทุกอย่าง เราล้วนคัดสรรสินค้าเกรดเอ ม่าเพื่อทุกท่าน คุณผู้ชาย-คุณผู้หญิง แต่ต้องการสินค้าที่ราคาถูกจริงๆ และถูกกว่าใครในประเทศไทย ใครสนใจเชิญมาที่นี่ครับ รับรองท่านได้ของดีมีคุณภาพ แต่เราเอากำไรน้อยๆ เพื่อท่านจะได้อุดหนุนเรานานๆ โดยสินค้าทุกชิ้นเรากล้าการันตีว่าท่านจะได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนลูกค้าทุก ท่านที่สนใจสั่งซื้อสินค้า ฝากซื้อ ฝากขาย ลงโฆษณาสินค้าของท่านให้ดังให้มีคนรู้จัก เพื่อยอดขายที่เพิ่มขึ้น มาที่นี่เราจะช่วยโปรโมทสินค้าของท่านให้ขายสินค้าได้ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษหากมาตอนนี้ก่อนใครๆ เพียงสินค้าที่ท่านลงโฆษณาได้รับอนุมัติ ท่านจะได้ลงรายการในหมวดเว็บไซต์พันธมิตรสามารถขายสินค้าได้ทันที…

โปรโมชั่นร้านขายถูกดอทคอมตอนรับปี 2559 นี้เราได้ รวมสินค้า-อาหารเสริมเพื่อสุขภาพราคาถูก กว่า 100 ชนิด สั่งตรงมาจากโรงงานมีส่วนลดมากกว่า 50% หรือจำหน่ายในราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรก เรามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่อบำรุงผิวพรรณหลากหลายชนิดเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกอย่างจุใจ อีกทั้งเรากล้าการันทีว่าสินค้าของเราทุกตัวราคาจะถูกว่าทุกที่แน่นอน หากท่านเห็นสินค้าที่ไหนถูกว่า เราให้ถูกกว่านั้น เพียงลูกค้าโทรหาเรา เรับรองว่าท่านจะได้สินค้าของแท้ราคาโรงงานอย่างแน่นอน เป็นโชคดีของลูกค้าผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าคุณภาพราคาเยาว์  เพราะร้านขายถูกของเรามีสินค้าหลายชิ้นที่เราขายราคาทุนไม่เอากำไรแม้แต่บาทเดียว หรือมากกว่านั้นยังมีสินค้าที่ขายต่ำหว่าทุนเพื่อระบายสต๊อก อีกทั้งเรากล้าการันตีความพอใจว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นของแท้ที่ยังไม่หมดอายุ และยังคงประสิทธิภาพจนเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า   เรากล้าการันตีหากไม่คืนเงินเต็มจำนวนหากไม่พอใจสินค้า โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

อาหารเสริม

เว็บไซต์ขายถูกดอทคอมยังเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการนำสินค้มาฝากขาย หรือต้องการโฆษณาเว็บไซคต์ให้คนรู้จัก เพียงติดต่อเจ้าหน้าที่และนำเว็บไซต์ของท่านมาลงโฆษณากับเรา จะเป็นอีกช่องทางที่จพนำผู้คนไปสู่เว็บไซต์ของท่านแถมยังมีการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้อย่างง่ายดาย โดยเรามีนโยบายที่จะเป็นสื้อกลางให้กับสินค้าทุกประเภทโดยมีเงื่อนไขว่าเว็บไซต์เหล่านั้นเป็นเป็นภัยต่อสังคม เช่นเกี่ยวกับยาเสพติ อาวุธปืน เว็บโป๊ะอนาจาร สำหรับเว็บไซต็เกี่ยวกับอาหารเสริมชาย หญิงต้องพิษจาณาเนื้อหาให้เหมาะสม และไม่มีรูปที่ขัดต่อนโยบาย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารเสริมบำรุงร่างกาย ที่มีส่วนผสมสมุนไพรสกัดมาจาก เห็ดหลินจือ สาหร่ายแดง ชาเจสัน โสม ตังถั่งเช่า  กระชาย รากมาค่า ตงกัสอาลี ตังกุย หมามุ่ย หรือสมุนไพรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ยังไม่ได้กล่าวอีกหลายร้อยหลายพันชนิด ซึ่งอาจแบ่งไปตามประเภทของอาหารเสริมที่สามารถนำมาช่วยต่อต่้านการก่อตัวของโรค หรือสร้างภฒิคุ้มกันเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับกระดู เกี่ยงกับความจำและสมอง เหี่ยวกับการไหลเวียนของเลือด ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง สารต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องเซล ต้านมะเร็ง ยาลดความอ้วน  ยาเพิ่มความสูง ยาเพิ่มผิวขาว หน้าใส ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ยาเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ เพิ่มขนาดทรวงอก  ยาขยายหลอดเลือด แก้ปํญหาการหลั่งเร็ว ยากำจัดกลิ่นตัว รักษาโรคผิวหนัง แก้หัวล้าน แก้ปัญหาโรคภายในของผู้หญิง ปัญหามดลูก ประจำเดือนไม่ปกติ สมุนไพรเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย เพศหญิง   ผลิตภัณฑ์ล้างตับ ล้างลำไส้ หรือดีท็อกต่างๆ   รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่บำรุงรักษาจากภายนอก เช่นเสต็มเซล ครีมทาหน้า แก้สอวแก้ฝ้า ลบจุดด่างดำ และอื่นๆ อีกมากมายแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราได้รวบรวมไว้หมดทุกประเภทในเว็บไวต์แห่งนี้ให้ลูกค้าได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์เพื่อตัวคุณเองอย่างจุใจ และมีราคาที่ยอ่มเยาว์ เพี่ยงสั่งซื้อและโอนเงินท่านจะได้รับสินค้าแน่นอน เราเน้นการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยซื้อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่ค้ากำไรเกินควร

 

ผิวพรรณดูดีเป็นสิ่งที่ผู้หญิงและผู้ชายทุกคนปราถนา เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ร่างกายดูสมบูรณ์แข็งแรง เป็นสิ่งที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็น หน้าตาไสไร้สิวฝ้า ผิวพรรณผุดผ่องยองใย มีผลต่อหน้าที่การงาน และการดำรุงชีวิตร่วมกับคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเจน คนที่มีใบหน้าคล้ำหมอง สิวฝ้าเกรอะกรัง สามารถบ่งบอกถึงอุปนิสัยและการใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดาย  ในการเลือกคู่ครองหรือการครองเรือนหากได้อยู่กับคนที่มีผิวพรรณดูดีน่าสัมผัส ไปไหนมาไหนก็ไม่อายคน ในเรื่องหน้าตาอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญเลย แต่ในปัจจบันหลายคนยังมองข้ามการดูแลผิวพรรณของตัวเองให้ดูดี มัวแต่มุ่งการทำงานหาเงิน จนลืมสำรวจร่างกายของตัวเองว่ามีสิ่งผิดปกติไปมากแล้ว  หรือสายเกินแก้ ซึ่งการดูแลผิวพรรณในปัจจุบันมีวิธีการดูแลผิวพรรณให้ดูดีโดยการดูแลจากภายในมากกว่าการดูแลจากภายนอก เพราะการดูแลจากภายใน เป็นการเติมสารที่สำคัญให้เชแก้ร่างกายสามารถผลักดันให้เกิดการสร้าง และปกป้องเซลจากการโดนทำลายโดยอนุมูลอิสระ และอาหารเสริมที่สำคัญก็คือส่วนผสมทีมีสารต้านอนุมูลอิสระ รักษาและปกป้องเซลจากรังสียูวี การสร้างเม็ดสผิวให้ขาวเปล่งปลั่งเนียนเรียบ  การรักษาเซลสมานผิวจากการโดนทำลาย การที่มีน้ำหล่อเลี่ยงผิวพรรณให้มีนำ้มีนวล และปัจจัยอื่นๆ อีกมาก ที่สมุนไพรต่างๆเหล่านั้นสามารถผลักดันให้ร่างกายดูดีขึ้น ในที่นี่มีสมุนไพรมากมายหลายชนิดที่สามารถช่วยและเห็นผลชัดเจน แตกต่างจากคนที่ไม่ดูแลร่างกายได้อย่างชัดเจน โดยลูกค้าที่สนใจสามารถค้นหาและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้เพียงติดต่อเราผ่านเบอร์โทรหรือไลน์หน้าเว็บไซต์ได้ทันที…

อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณ

ปํญหาภายผิดปกติในของผู้หญิงเป็นปํญหาระดับต้นๆ ที่เกิดบ่อยมากในร่างกายผู้หญิง เช่นมดลูกผิดปกติ มดลูกโต มดลูกหย่อน มดลูกอักเสบ มีอาการตกขาว มีกลิ่น ช่องคลอดติดเชื้อ  ประจำเดือนมาไม่ปกติ เลือดลมเดินไม่ะสะดวก ปวดเอว ปวดท้องน้อย หรือปัญหาต่างๆที่อยู่ในร่างกายไม่ปกติ หลากหลายปัญหาซึ่งในบางครั้งระบบภายในส่งผลออกมาทางภายนอก เช่น หน้าท้องโตไม่ยุบ ท้องลาย ทำให้มีสิวฟ้า หน้าตาหมองคล้ำ ริมฝีปากแห้ง ผิวคล้ำหมอง ผิวแห้งกร้านดำ ส้นเท้าแตก ผมร่วง ผมหงอก  เกิดรอยเหี่ยวย่น กล้ามเนื้อหย่อนคล้อย  แก่ก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา ล้วนแล้วมาจากการที่อวัยวะภายในไม่สมบูรณ์ และส่งผลต่อภายนอกโดยตรง ในผู้หญิงเกือบ 100% ที่ดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง การที่จะรักษาร่างกายให้ดูดีอยู่เสมอจำเป็นต้องรักษามาจากภายในก่อนเป็นอันดับแรก การดูแลจากภายนอกการเติมแต่งสีสัน แต่หน้าแต่งตา ครีมทาสิวฝ้า การทาโลชั่นบำรุงผิว การปกป้องร่างกายจากแสงแดด ต่างๆ เหล่านี้จะมาเป็นอันดับสองรองจากการดูแลสุขภาพภายในให้ดีเสียก่อน ดังนั้นการทานอาหารเสริมที่สามารถดูแลสุขภาพภายใน ดูและระบบการไหลเวียนเลือด สารต้านอนุมูลอิสระ หรือยาบำรุงร่างกายต่างๆ ที่ทำให้ห่างไกลโรคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถมองข้ามได้เลย ในที่นี้เมื่อหยฺงท่านใดประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการผิดปกติตรงอวัยวะสืบพันธุ์ มาภาวะมดลูกหย่อน มดลูกโต มดลูกอักเสบ  มีกลิ่นเหม็น ตกขาว ประจำเดือนมาไม่ปกติ เลือดลม หรือฮอร์โมนเพศผิดเพี้ยนไป สามารถโทรปรึกษาเราเพราะเรามีสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถเข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เป็นหาเรื้อรังของผู้หญิงให้หมดไปได้อย่างดีเยี่ยม หายห่วง ไร้กังวล

ปัญหาภายในผู้หญิง

อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ต้านททานโรครักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากโรคที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ หรือสามาถยับยั้งโรคไม่ให้ลุกลามใหญ่โตมากจนเกินไป  ห่างใกลโรคร้ายต่างๆ ที่มาทำลายร่างกาย ซึ่งปัญหาต่างต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่เห็นได้ชัดเจนที่เป็นปํญหาเรื่อรังภายในร่างกายมนุษย์ และเป็นปํญหายอดฮิตในการบั่นทอนชีวิต ที่ควรระวังและต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไต โรคหัวใจ โรคตับ โรคมะเร็ง  ไขมันในเลือดสูง ปัญหาด้านสอง ปัญหาด้านสายตา ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก ปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็น และอีกหลายปัญหาที่ร่างกายต้องการให้รักษาแก้ไข และในบางครั้งการแก้ไขที่ปลายเหตุอาจเป็นสิ่งที่สายเกินแก้  การป้องกันให้ร่างกายห่างใกลโรคร้ายต่างๆ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด คนที่มีเงินฐานะร่ำรวยหลายคนไม่มีโอกาสได้ใช้เงินอันเนื่องจากปัญหาสุขภาพ เพราะมองข้ามการดูแลสุขภาพ และการที่มาแก้ไขที่ปลายเหตุในบางครั้งอาจไม่ได้ผลและไมาสามารถช่วยอะไรได้เลย เพราะร่างกายโดนทำลายไปแล้ว ดังนั้นในการทานอาหารเสริมบำรุงร่างกาย อาหารเสริมในการช่วยต้านทานและรักษาหรือป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจึงเป็นทางเลือกที่ดีและไม่ควรมองข้าม ซึ่งสมุนไพรอาหารเสริมที่พบมากและสามารถส่งผลต่อร่างกายในทางที่ดีและชัดเจน มีมากมายเช่น สารสกัดจากเห็ดหลินจือ เห็ดหินจือ สารสกัดจากเบต้ากลูแคน โสม ตังถั่งเช่า กระชาย ตงกัสอาลี เลือดจระเข้สกัด  เถาเอ็นอ่อน เจี้ยวกูหลาน สารแอนต้าแซนทิน จาก สาหร่ายแดง และสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆ หลายร้อยหลายพันชนิดล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์และสิ่งผลดีต่อร่างกายในทิศทางแต่แตกต่างกัน แนวทางรักษาไม่เหมือนกันแล้วแต่ละโรค และในที่นี้เราได้รวบรวมสมุนไพรนานาชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาให้ลูกค้าได้เลือกสรร  ตามอาการและชนิดของสมุนไพรที่ให้ผลแตกต่างหรือตามความพอใจของลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีง่ายๆ ในการสั่งซื้อเพียงดทรหรือไลน์เข้ามาสอบถามเราได้ทันที ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกคนครับบบบบ..

อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ


bl-99 dot comผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือสกัดผสมสมุนไพรตรา บีแอล99 bl99 เป็นสมุนไพรสรรพคุณช่วยในการบำรุงสุขภาพ แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดผิดปกติ เช่นความดัน เบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคกระเพราะอาหาร ต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง  บำรุงผิวพรรณ ผู้ป่วยหนักพักฟื้น รักษาและปกป้องเซลจากการทำลาย และโรคต่างๆ ทั้งภายในและนอกร่างกาย ตามสรรพคุณของเห็ดหลินจือแดงที่เป็นสมุนไพรสูตรโบราณที่มีคนใช้เพื่อการรักษาและบำรุงร่างกายเยอะที่สุดในโลก 
รูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุกระปุกละ 50 แคปซูล เซตละ 3 กระปุก
ราคาโปรโมชั่นราคาปกติ 3 กรปุก 1900 ลดเหลือ  1500 บาท หากซื้อเยอะลดอีกมาก
ชื่อเว็บไซต์ : www.bl-99.com  www.bl99.info  www.bl99.org www.บีแอล-99.com
เบอร์โทร : 085-6282894 ไลน์ไอดี  : 08004462255


asta-x dot netผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสาหร่ายแดงจากน้ำทะเลลึก  สารแอสต้าแซนทินเพื่อการดูแลสุขภาพ  เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดรุนแรง เข้มข้นกว่าวิตามิน หรือสมุนไพรอื่นหลายร้อยเท่า สรรพคุณดีเยี่ยมที่ส่งผลดีต่อร่างกายอย่างรวดเร็ว เห็นผลชัดเจนเพียงทานไม่ถึงกระปุกก็สามารถสัมผัสได้ว่าร่างกายดีขึ้นอย่างชัดเจน ที่เห็นได้ชัดเช่น ลดไขมันในเลือดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกอัมพาต ดีท็อกเลือด ชะลอความชรา ปกป้องเซล รักษาเซล แก้ปัญหาผมหงอกก่อนวัย รอยตีนกา รอยเหี่ยวย่น โรคกระเพาะ แก้ปัญหาวัยทอง ปรับสมดุลในร่างกายให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้น เพิ่มพลังงานให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น และอีกหลายร้อยพันปัญหาที่สารแอสต้าแซนทินช่วยได้
ราคาโปรโมชั่นตั้งแต่  790 – 1250 บาท ต่อกระปุก ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ
ชื่อเว็บไซต์ : www.asta-x.net  www.asta-x.org   www.แอสต้าเอ็กซ์.com www.สาหร่ายแดง.com
เบอร์โทร : 085-6282894 ไลน์ไอดี  : 08004462255


ทวนทอง99เห็ดหลินจือสกัดตราทวนทอง99  อีกหนึ่งความนิยมของคนที่รักสุขภาพทางการทานเห็ดหลินจือ ซึ่งทวนทอง99 เป็นเห็ดหลินจือแดงสกัด 100% ไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นมาปะปน ด้วยสรรพคุณอันเลื่องชื่อกับวิธีการสกัดที่ทันสมัย ทำให้มีคนรู้จักทวนทอง99 กันมากขึ้น เพราะเป็นการเลือกสรรเอาวัตถุดิบชั้นดี ทั้งวิธีเพาะ เก็บรักษา มาจนถึงการผลิตที่ได้มาตราฐาน GMP รับรอง สรรพคุณสมุนไพรที่มีผลในการรักษาและปกป้องร่างกายจากโรคร้ายสมคำโฆษณา ไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์บีแอล99 ที่เป็นเห็ดหลินจือผสมกับสมุนไพรตัวอื่นๆ ซึ่งจุดเด่นของสมุนไพรทวนทอง99 ที่เห็นได้ชัดเจนคือช่วยรักษาเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนเลือด และความผิดปกติของอวัยะภายในร่างกายได้อย่างน่าอัศจรรย์
ราคาโปรโมชั่นตั้งแต่  350 – 550 บาท ต่อกระปุกขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ
ชื่อเว็บไซต์ : www.ทวนทอง-99.com  www.ทวนทอง99.com  www.เห็ดหลินจือแดง.com
เบอร์โทร : 085-6282894 ไลน์ไอดี  : 08004462255

ผู้หญิงเป็นเพศที่มีปํญหาเกี่ยวกับร่างกายมากกว่าเพศชาย ในหลายๆ เรื่องและเป็นเพศที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพภายใน หรือภายนอกร่างกายเริ่มตั้งแต่ปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ มดลูก ระบบเลือด  ผิวพรรณ รูปร่าง หุ่นทรวดทรง องเอว ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ดูดีเสมอทั้งภายในและภายนอก ซึ่งในปัจจุบันการดูแลร่างกายให้ดูดีเสมอของผู้หญิง มีผลกระทบทั้ง อาชีพ หน้าที่การงาน ธุรกิจ สุขภาพ และการดำรงอยู่ของชีวิต อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียว หรือเรียกอีกอย่างคือประตูแห่งความสำเร็จในชีวิตก็ว่าได้  ผู้หญิงที่ดูดีย่อมมีโอกาสต่างๆ มากกว่าผู้หญิงธรรมดาเป็นไหนๆ แต่สิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงดูดีใช่ว่าจะง่าย เพราะบางคนมีพื้นฐานทางกรรมพันธู์ หรือร่างกายไม่ได้สะสวยมาแต่กำเนิด จำเป็นต้องหาอะไรมาเสริมเติมแต่ง และต้องดูแลตัวเองให้เฟิร์มและดูดีอยู่เสมอ จึงเป็นที่มาของอาหารเสริมมากมาย เพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายดูเพอร์เฟค เช่น อาหารเสริมลดความอ้วน อาหารเสริมทำให้ผิวขาว อาหารเสริมทำให้หน้าอกอวบอิ่ม อาหารเสริมแก้ปัญหามดลูก แก้ปัญหากลิ่นในช่องคลอด แก้ปัญหาตกขาว แก้ปัญหาสิวฟ้า กระ ยาบำรุงร่างกาย  และอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต่อชีวิตและการเสริมเติมแต่งให้สุขภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งในที่นี้เราได้มีอาหารเสริมากมายมาให้เลือกสรร เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ แบบครอบคลุมทุกปํยหาที่เกิดกับผู้หญิง โดยสามารถเลือกซื้อได้เลยเพียงติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านเบอร์โทรหรือไลน์หน้าเว็บไซต์นี้ได้ทันที

อาหารเสริมผู้หญิง

อาหารเสริมขายถูก

เห็ดหลินจือบีแอล99

ผลิตภัณฑ์ดับเบิ้ลแม็ก

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ดีแม็ก

ผลิตภัณฑ์แอสต้าเอ็กซ์

LOCATION

ป้ายกำกับ

10 อาหาร เสริม น่า รู้ สําหรับ ผู้ชาย asta x D24 ราคา D24 ราคาส่ง doublemax doublemaxx double maxx fillymor pantip fillymor ดีไหม Fillymor ราคา fillymor รีวิว fillymor วิธีกิน fillymor สรรพคุณ jerz & gloss collagen มีกี่ซอง jerz & gloss collagen ราคาส่ง jerz & gloss collagen รีวิว jerz & gloss collagen สรรพคุณ jerz & gloss collagen อาหารเสริม jerz & gloss collagen โปรโมชั่น superdmax superdmaxx กลูต้า 3 พลัส ดีไหม กลูต้า 3 พลัส พันทิป กลูต้า 3 พลัส ราคา กลูต้า 3 พลัส ราคาส่ง กลูต้า 3 พลัส รีวิว กลูต้า 3 พลัส สรรพคุณ ฟิลลี่มอร์ รีวิว ฟิลลี่มอร์ สรรพคุณ ยาทน ยาเพิ่มขนาด ราคา fillymor ราคา กลูต้า 3 พลัส สาหร่ายแดง สาหร่ายแดง bioastin สาหร่ายแดง pantip อาหารเสริมชาย อาหารเสริมผิวขาว อาหารเสริมผู้ชาย อาหาร เสริม ฮอร์โมน ชาย อาหาร เสริม เพิ่ม น้ํา หนัก ผู้ชาย อาหาร เสริม เพื่อ สุขภาพ 108 ภาพ ประทับใจ เห็ดหลินจือ แทมโป้ แอสต้าเอ็กซ์

อับเดตสถิติผู้สนใจ