ศูนย์รวมอาหารเสริมราคาถูก ลดมากกว่า 50% การันตีของแท้ 100% ตรงจากโรงงาน

ที่นี่เรามีสินค้าเพื่อสุขภาพทุกชนิด ทุกเพศทุกวัย ทั้งอาหารเสริมสำหรับผู้ชาย อาหารเสริมสำหรับผู้หญิง อาหารเสริมบำรุงร่างกาย อาหารเสริมดูแลผิวพรรณ สมุนไพรรักษาโรคนานาชนิด สินค้ามากกว่า 100-1000 รายการ ในราคาที่แสนประหยัดถูกที่สุดในระบบออนไลน์ หลากหลายความต้องการติดต่อเราได้ทันที สินค้าคุณภาพ ใหม่-สดตรงจากโรงงาน ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บ สินค้าบางชนิดมีจำนวนจำกัด ช้าอด-หมดด้วย ปลีก-ส่ง ราคากันเองส่งฟรีทั่วประเทศ

พรมมิองค์การเภสัชกรรม Brahmi GPO ราคาถูก อาหารบำรุงสมอง brahmi GPO(จีพีโอ)

พรมมิองค์การเภสัชกรรม คือสมุนไพรบำรุงสมองชื่อวิทยาศาสตร์ว่า bacopa monniera  มีสรรพคุณเพิ่มความจำ แก้อาการขี้หลงขี้ลืม อัลไซเมอร์ ป้องกันและชะลอความเสื่อมของสมอง ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเส้นประสาทในสมอง ทำให้มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมองให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย สมุนไพรพรมมิ จีพีโอ ชนิดเม็ด(Brahmita Blets) ได้ผ่านการวิจัยและทดลองใน สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม ควบคุม มาตราฐานการผลิตเองทุกขั้นตอน จึงมีสรรพคุณทางยาที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ


พืชพรมมิ GPO

พรมมิองค์การเภสัชกรรมBrahmi GPOองค์การเภสัชกรรมต่อยอดงานวิจัยสารสกัดสมุนไพรพรมมิ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชะลอความเสื่อมของสมอง บำรุงสมองและความจำ ผ่านการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการชะลอความเสื่อมของสมองและผู้ที่ต้องการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นในโลกสังคมข้อมูลข่าวสาร
นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่าองค์การฯได้นำผลงานวิจัย “พรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ” ซึ่งมี รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัย สารสกัดสมุนไพรพรมมิที่ผลิตในรูปแบบเม็ด มาอย่างต่อเนื่องจนมีผลการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือได้นำมาต่อยอดพัฒนา กระบวนผลิตในระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบ การสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งการผลิตภายใต้มาตรฐานGMP จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดสมุนไพร “ พรมมิ บำรุงความจำ ” ในรูปแบบเม็ดช่วยชะลอความเสื่อมของสมอง บำรุงสมองและความจำ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการ ดำเนินชีวิตในโลกสังคมข้อมูลข่าวสาร
ผู้อำนวยการ กล่าวว่าผลงานวิจัยของรศ.ดร. กรกนกฯ ที่ได้ศึกษาไว้ ได้มีวิจัยและทดสอบอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ อาทิ มีการทดสอบเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การทดสอบทางเภสัชวิทยาต่อการเรียนรู้ และความจำในสัตว์ทดลอง พบว่า พรมมิสามารถป้องกันการสูญเสียความจำได้ และสามารถป้องกันการสูญเสียความจำในหนูที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะความจำเสื่อม อีกทั้งผลการศึกษาทางพิษวิทยา(พิษเฉียบพลัน) พบว่าไม่มีหนูตายภายหลัง 2 สัปดาห์ ซึ่งบ่งบอกถึงความปลอดภัยของสารสกัดพรมมิ และผลการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังพบว่าไม่พบความผิดปกติเกิดขึ้นกับสัตว์ทดลอง   การศึกษาทางพยาธิกายวิภาคและจุลพยาธิวิทยาของอวัยวะ สมอง ตับ ไต และหัวใจของหนูทั้งหมดไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดสอบและกลุ่มควบคุม ส่วนการศึกษาพิษเรื้อรังพบว่าสารสกัดพรมมิไม่ได้ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง

 พรมมิองค์การเภสัชกรรมBrahmi GPO


นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดพรมมิยังได้มีการศึกษาทางคลินิกในกลุ่ม อาสาสมัครสุขภาพดีอายุมากกว่า 55 ปี จำนวน 60 คน โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาหลอก กับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดพรมมิ ขนาด 300 และ 600 มิลลิกรัมต่อวัน ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า สารสกัดพรมมิมีศักยภาพในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยมีผลเพิ่ม สมรรถภาพทางกาย เพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว เพิ่มสมรรถภาพด้านจิตใจ ทำให้เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิเพิ่มขึ้น คลายความซึมเศร้าเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความทรงจำได้ดีขึ้น จากการศึกษาไม่พบความเป็นพิษและภาวะข้างเคียง
ผู้อำนวยการ กล่าวต่อไปว่าสมุนไพร พรมมิ (Brahmi)เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ขึ้นในที่น้ำชุ่ม มีดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน มีบันทึกในคัมภีร์อายุรเวท ของอินเดีย เมื่อกว่า 3,000 ปีก่อน มีสรรพคุณ เด่นในด้านการบำรุงสมอง เพิ่มความจำ เพิ่มความสงบ ทำให้อ่อนวัย รวมถึงเป็นยาในตำรับอายุวัฒนะ  ในประเทศไทยมีการรับประทานพรมมิเป็นอาหาร โดยใช้เป็นผักลวกจิ้มน้ำพริกและตำราสมุนไพรแผนโบราณใช้พรมมิ ในรูปแบบวัตถุดิบพรมมิผสมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น เช่น ยาเขียว
ผู้อำนวยการ กล่าวในตอนท้ายว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดสมุนไพร “ พรมมิบำรุงความจำ”ที่นำผลงานวิจัยมาต่อยอดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน ระดับอุตสาหกรรมนี้เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างกว้างขวางสมุนไพร พรมมิซึ่งเป็นสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย ถือเป็นการลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบอีกด้วย

พรมมิองค์การเภสัชกรรมพรมมิองค์การเภสัชกรรม Brahmi GPOพรมมิองค์การเภสัชกรรมBrahmi GPOพรมมิองค์การเภสัชกรรมBrahmi GPO

อย.เลขที่ : 14-1-03841-1-0025

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์

ขนาดบรรจุ : 60 เม็ด

น้ำหนักสุทธิ 46.8 กรัม

วิจัยและพัฒนาโดย คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลิตโดย บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

จัดจำหน่ายโดย องค์การเภสัชกรรม

ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

สารสกัดมาตรฐานจากพรมมิ 300 มิลลิกรัม(Bacopa Monnieeri L.Wettst.)

สรรพคุณ

บำรุงความจำ บำรุงสมอง ป้องกันและรักษาโรคความจำเสื่อม เพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณหลอดเลือดแดงบนเยื่อหุ้มสมอง โรคซึมเศร้า อาการหลงๆ ลืมๆ อันเนื่องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำ คลายอาการซึมเศร้า ไม่มีผลข้างเคียงไดๆต่อร่างกาย ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น ลดความเครียด

ข้อมูลพรมมิ(Bacopa Monnieri)

เป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในการเเพทย์อายุรเวทของอินเดีย มีสรรพคุณบำรุงความจำ บำรุงสมอง รักษาอาการไข้รวมทั้งมีการใช้ในตำรับยาไทยหลายตำรับ นอกจากนี้ยังมีการรับประทานเป็นผักพื้นบ้าน จากการที่พรมมิมีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย เเละเพาะปลูกได้ง่ายจึงเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุง สมองและบำรุงความจำเพื่อทดเเทน สมุนไพรนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น แปะก๊วย และโสม

ชื่อวิทยาศาสตร์      Bacopa Monnieri L.Wettst.
วงศ์                     Schrophulariaceae
ชื่อพื้นบ้าน            พรมมิ ผักมิ
แหล่งที่พบ            ทั่วประเทศไทย มักขึ้นในที่ชื้นแฉะ
ส่วนที่ใช้               ส่วนเหนือดิน
องค์ประกอบ          Triterpenoid saponins Glycosides

การสกัดและควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบ                 ส่วนเหนือดินของพรมมิ
วิธีสกัด                 ตามอนุสิทธิบัตร เลขที่4018
วิธีวิเคราะห์            HPLC, ELISA
ความคงตัว            คงตัวไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อเก็บไว้ที่ 25 องศา

การศึกษาฤทธิ์ต่อความจำในสัตว์ทดลอง

1. ผลของพรมมิในหนูที่มีสภาวะความจำบกพร่อง

ฤทธิ์สารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลง acquisition time ใน Morris water maze test ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้สูญเสียความจำโดย AF64A (AF) ก่อนหน้านั้น สัตว์ทดลองจะได้รับการป้อน vehicle หรือสารสกัดพรมมิ (BM) ขนาด 20, 40 และ80 mg/kg BW หรือ Aricept วันละครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าพรมมิสามารถป้องกันการสูญเสียความจำได้

2. ผลของพรมมิในหนูปกติ

ฤทธิ์ สารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลง escape latency ใน Morris water maze test หนูจะได้รับการป้อน vehicle หรือสารสกัดพรมมิ (BM) ขนาด 20, 40 และ80 mg/kg BW หรือ Aricept วันละครั้ง พบว่าเมื่อให้สารสกัดพรมมิเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หนูมีการเรียนรู้และความจำดีขึ้น และเมื่อศึกษาสภาพเซลล์สมองส่วน Hippocampus เทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าความหนาเเน่นของเซลล์ที่มีชีวิตอยู่รอดเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษาเปรียบเทียบกับแปะก๊วย

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากพรมมิ พรมมิองค์การเภสัชกรรม และสารสกัดจากใบแปะก๊วย และยา donepezil ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ และความจำของหนูที่แก่ตามธรรมชาติ ผลการทดลองหลังการป้อนสารสกัดหรือยาติดต่อกันนาน 3 เดือน พบว่าหนูแก่ที่ได้รับสารสกัดพรมมิ(40 mg/kg) มีการเรียนรู้และความจำเกี่ยวกับสถานที่และความสามารถในการจดจำสิ่งของได้ดี พอๆกับหนูแก่ที่ได้รับสารสกัดจากใบแปะก๊วย(60 mg/kg) และกลุ่มที่ได้รับยา donepezil (1mg/kg) และดีกว่าหนูแก่กลุ่มควบคุมที่ได้รับเฉพาะน้ำกลั่นอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ วิจัยได้ศึกษาผลของพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนโลหิตบนผิวเปลือกสมอง ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจของหนูที่ได้รับสมุนไพรโดยการกินติดต่อ กันนาน 2 เดือน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับผลของสารสกัดแปะก๊วย (Ginkgo biloba) จากผลการวิจัยเมื่อให้สารสกัดพรมมิ (40 mg/kg) หรือสารสกัดจากใบแปะก๊วย (60 mg/kg) ทางปากเป็นเวลานานติดต่อกัน 2เดือน พบว่าทั้งสารสกัดพรมมิและสารสกัดแปะก๊วย มีผลเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณหลอดเลือดแดงบนเยื่อหุ้มสมอง โดยมีประสิทธิภาพเท่าๆกัน และสารสกัดพรมมิไม่มีผลทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจของหนูแร ทเปลี่ยนไป

การศึกษาอันตรกิริยาต่อยาของพรมมิ

การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม P450 (CYP) ในตับหนูและในมนุษย์โดยวิธีการ in vitro พบว่าสารสกัดพรมมิมีผลต่ำในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C,CYP2E1 และ CYP3A จึงประเมินได้ว่ามีโอกาศน้อยที่สารสกัดพรมมิในขนาดปกติจะก่อให้เกิดอันตร กิริยากับยาแผนปัจจุบันที่อาศัยเอนไซม์ดังกล่าวในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ ขจัดออกจากร่างกาย

การศึกษาประสิทธิภาพของพรมมิในมนุษย์

ศึกษาในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ (อายุมากกว่า55ปี) จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้ยาหลอก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิขนาด 300 และ 600 mg ต่อวันเป็นเวลาสามเดือน พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิ เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ และความจำคลายอาการซึมเศร้า จากการศึกษายังไม่พบอาการพิษและภาวะข้างเคียงใดๆ

การศึกษาด้านความปลอดภัย

-การศึกษาพิษเฉียบพลัน

เมื่อป้อนสารสกัดขนาด 2g/kg BW ครั้งเดียวพบว่าไม่มีหนูตายภายใน 2 สัปดาห์

-การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรัง

ไม่พบความผิดปกติเกิดขึ้นกับหนูที่ได้รับสารสกัดพรมมิ ในขนาด 4, 40 และ80 mg/kg BW เป็นระยะเวลา100วัน

-การศึกษาพิษเรื้อรัง

ไม่พบความผิดปกติเกิดขึ้นกับหนูขาวที่ได้รับสารสกัดพรมมิ ในขนาด 30, 60 ,300 และ1500 mg/kg BWเป็นเวลา 270วัน

-การศึกษาในมนุษย์

จากการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิในอาสาสมัคร เป็นเวลา 3 เดือน ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ

สรุป

พรมมิเป็นสมุนไพรที่ได้รับการพิสูจน์ในขั้นหลอดทดลอง สัตว์ทดลองและในมนุษย์ว่ามีประสิทธิภาพในการบำรุงความจำ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร และสารสกัดพรมมิที่ได้มาตรฐานและมีความคงตัว และได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิปริมาณ 300 mg จากการทดลองคลินิกพบว่า เมื่ออาสาสมัครอายุมากกว่า 55 ปี ได้รับผลิตภัณฑ์พรมมิเป็นเวลา 2 เดือนขึ้นไป จะมีความสามารถในการเรียนรู้และมีความจำเพิ่มขึ้น

วิจัยและทดลองโดย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย  องค์การเภสัชกรรม

คำเตือน

1. ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล

2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัคำเตือนณฑ์เสริมอาหาร มิใช่ยา ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคใดๆ ให้หายขาด

3. ควรกินอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

4. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่วางในที่อับชื้น เก็บให้พ้นแสงแดดและความร้อน

5. กรุณาอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ นั้นๆ ก่อนใช้

อาหารเสริมขายถูก

เห็ดหลินจือบีแอล99

ผลิตภัณฑ์ดับเบิ้ลแม็ก

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ดีแม็ก

ผลิตภัณฑ์แอสต้าเอ็กซ์

LOCATION

ป้ายกำกับ

asta x D24 ราคา D24 ราคาส่ง doublemax double maxx doublemaxx fillymor pantip fillymor ดีไหม Fillymor ราคา fillymor รีวิว fillymor วิธีกิน fillymor สรรพคุณ jerz & gloss collagen pantip jerz & gloss collagen ดีไหม jerz & gloss collagen มีกี่ซอง jerz & gloss collagen ราคาส่ง jerz & gloss collagen รีวิว jerz & gloss collagen สรรพคุณ jerz & gloss collagen อาหารเสริม jerz & gloss collagen โปรโมชั่น superdmax superdmaxx กลูต้า 3 พลัส ดีไหม กลูต้า 3 พลัส พันทิป กลูต้า 3 พลัส ราคา กลูต้า 3 พลัส ราคาส่ง กลูต้า 3 พลัส รีวิว กลูต้า 3 พลัส สรรพคุณ ฟิลลี่มอร์ รีวิว ฟิลลี่มอร์ สรรพคุณ ยาทน ยาเพิ่มขนาด ราคา fillymor ราคา กลูต้า 3 พลัส ราคา คาลิปโซ่ สาหร่ายแดง สาหร่ายแดง bioastin สาหร่ายแดง pantip อาหารเสริมชาย อาหารเสริมผิวขาว อาหารเสริมผู้ชาย อาหาร เสริม เพิ่ม น้ํา หนัก ผู้ชาย เห็ดหลินจือ แทมโป้ แอสต้าเอ็กซ์
มกราคม 2020
พฤ อา
« ต.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

อับเดตสถิติผู้สนใจ