ศูนย์รวมอาหารเสริมราคาถูก ลดมากกว่า 50% การันตีของแท้ 100% ตรงจากโรงงาน

ที่นี่เรามีสินค้าเพื่อสุขภาพทุกชนิด ทุกเพศทุกวัย ทั้งอาหารเสริมสำหรับผู้ชาย อาหารเสริมสำหรับผู้หญิง อาหารเสริมบำรุงร่างกาย อาหารเสริมดูแลผิวพรรณ สมุนไพรรักษาโรคนานาชนิด สินค้ามากกว่า 100-1000 รายการ ในราคาที่แสนประหยัดถูกที่สุดในระบบออนไลน์ หลากหลายความต้องการติดต่อเราได้ทันที สินค้าคุณภาพ ใหม่-สดตรงจากโรงงาน ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บ สินค้าบางชนิดมีจำนวนจำกัด ช้าอด-หมดด้วย ปลีก-ส่ง ราคากันเองส่งฟรีทั่วประเทศ

โหย่งเหิง Yong Heng ยาน้ำสมุนไพรอาหารเสริมบำรุงร่างกาย ราคาส่ง

โหย่งเหิง มีต้นกำเนิดมาจากตำรับยาจีนโบราณ ของหมอยาจีนผู้หนึ่ง ในสมัยราชวงศ์ฮั่นผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ “เตียตังเก้ง” หมอยาจีนที่มีชื่อสียงในสมัยนั้น และเป็นผู้แต่งตำรับยา “เซียฮั่งหลุง” ซึ่ง ถือเป็นตำรับยาเก่าแก่ของจีน จากตำรับยาจีนโบราณ สูตรยานี้ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นยาใหม่ และได้รับการยอมรับว่าเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น ซึ่งคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้นำเอายาสูตรนี้มาปรุงดื่มกันต่อมาเรื่อยๆ ทำให้มีสุขภาพดี แข็งแรง และอายุยืนอยู่ได้ร่วม 130 ปี ดังนั้น สรรพคุณของตำรับยาจีนนี้จึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายมากขึ้นสูตรยานี้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้หนึ่งที่ได้รับมรดกสูตรยาดังกล่าวคือผู้ก่อตั้ง บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) จากการที่ได้รู้จักและสัมผัสถึงสรรพคุณอันอเนกอนันต์ของสูตรยาจีนนี้ จึงเกิดความตั้งใจอยากจะเผยแพร่สูตรยาจีนอย่างจริงจัง โดยหวังให้ผู้อื่นได้มีสุขภาพดี โดยนำเอาสูตรยาเก่าแก่นี้มาปรับปรุงขึ้นใหม่ภายใต้กรรมวิธีที่สะอาดและถูก ต้อง ตามมาตรฐานการผลิต ที่คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้จนในที่สุดยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ G244/43

ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง เป็นยาแผนโบราณอายุกว่า 500 ปี จากต้นตำรับยาจีนโบราณ ว่าเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น คัดเลือกจากพืชสมุนไพรจีนชั้นเลิศ ที่เป็นทั้งยาและอาหารมากกว่า 30 ชนิด ปรับส่วนผสมจนได้คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และ สมดุลตามหลัก หยิน-หยาง ของแพทย์จีนแผนโบราณ จึงมีผลต่อการฟื้นฟูในทุก ๆ ส่วนของร่างกาย ออกฤทธิ์ด้วย องค์ประกอบทางเคมีตามธรรมชาติ ไม่มีสเตอรอยด์ หรือสารเคมีใด ๆ มีความปลอดภัยในการบริโภคสูง ไม่มีพิษข้างเคียง ดื่มประจำได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน

Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง

Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng

โหย่งเหิง


ต้านโรคร้าย บำรุงร่างกาย ด้วยทฤษฎีแพทย์จีน
คุณทราบหรือไม่ว่าร่างกายคนเราประกอบขึ้นจากธาตุสำคัญ 5 อย่าง คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และ ทอง(โลหะ) เกิดเป็นอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ธาตุทั้ง 5 อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน และ ทำงานเกื้อหนุนอย่างเป็นระบบ ฉะนั้น การเรียนรู้ถึงคุณสมบัติเฉพาะ และ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทงั้ 5 ให้ถ่องแท้ จะช่วยให้เราสามารถรักษาระบบการทำงานที่ดีของธาตุทั้ง 5 ไว้ได้ การรักษาภาวะปกติของร่างกายไว้เช่นนี้เรียกว่าการรักษา สมดุล (หยิน-หยาง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวชิ าการแพทย์จีน เมื่อใดที่ธาตุทั้ง 5 อยู่อย่างสมดุล ก็จะเกิดการทำงานของร่างกายในภาวะที่ปกติขึ้น แต่หากเมื่อใด ธาตุต่าง ๆ ผิดปรกติไป การทำงานของร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะผิดปรกติ นั่นหมายถึง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเอง ต้นเหตุของสภาวะการขาดสมดุลนั้นมีมากมาย ยิ่งสำหรับวิถีชีวิตคนในปัจจุบันแล้ว ร่างกายอ่อนแอได้โดยง่าย กล่าวคือ ความเครียดจากการทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ การกินอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งสิ้น

ดังนั้น การดูแลรักษาร่างกายให้สมบูรณแข็งแรงจึงสำคัญที่การรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 เราสามารถรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 ในร่างกายได้ด้วยยาน้ำสมนุ ไพรจีน “โหย่งเหิง” จากสรรพคุณอันอเนกอนันต์ของพืชสมุนไพรจีนกว่า 30 ชนิด อวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด ม้าม ตับ และไต จะได้รับการปรับสมดุล และฟื้นฟูให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบำรุงร่างกายด้วย “โหย่งเหิง” จึงเป็นการต้านโรคภัยด้วยการลดโอกาสการเกิดโรค ซึ่งถือเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าการรักษาอาการป่วยเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว

กว่าจะมาเป็นยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง”
ภายใต้จุดประสงค์สำคัญข้อหนึ่งของเรา คือการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สมบูรณ์และแข็งแรง ลดความเสี่ยง และโอกาสในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ คุณภาพ และมาตรฐานในการผลิตยาน้ำสมุนไพรจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสมุนไพร ที่มีสรรพคุณตามที่ต้องการ คัดสรรชนิดสมุนไพรที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานในการสกัดตัวยา เราคำนึงถึงความสะอาดไปพร้อมกันด้วย เราจึงใช้ แอลกอฮอล์ ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ดีที่สุด เป็นตัวทำละลาย โดยนำเอาสมุนไพรลงแช่ในแอลกอฮอล์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดึงเอาตัวยาออกมาจากสมุนไพร และอีกเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกใช้แอลกอฮอล์คือ จะช่วยดูดซึมสารละลายในยาเข้าสู่กระแสโลหิตได้เป็นอย่างดีเมื่อแช่สมุนไพรใน ระยะเวลาที่เหมาะสมจนได้ตัวยาตามที่ต้องการแล้ว เราจะนำแอลกอฮอล์ทที่มีส่วนผสมของตัวยาอยู่นั้นมากรองเอากาก และตะกอนออก โดยผ่านเครื่องกรองที่ใช้ไส้กรองสำหรับการกรองอาหาร และยาโดยเฉพาะ ด้วยความละเอียดของไส้กรองนี้ ทำให้ส่วนผสมสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนจริง ๆ ถึงตอนนี้ ส่วนผสมของเราก็เหลือเพียงตัวยาบริสุทธิ์เข้มข้นที่ละลายอยู่ในแอลกอฮอล์ เท่านั้นเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญคือการปรุงส่วนผสมต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามตำรับยา ก่อนจะบรรจุลงขวดอย่างสะอาด และถูกหลักอนามัยส่งถึงมือผู้บริโภคต่อไป ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตได้รับการยอมรับในคุณภาพ และมาตรฐาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข นี่คือความตั้งใจของเราที่ต้องการจะมอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณ

ยาสมุนไพร (Herbal Medicine)
มีความหมายตาม พรบ. ยาว่า คือยาที่ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุในธรรชาติ ที่ยังไม่ได้มีการผสม ปรุงแต่ง
หรือแปรสภาพ ใช้ในการ บำรุง รักษา และ ป้องกันสุขภาพ(Health) ด้วยวิถีทางธรรมชาติตำรับยาจีน

สูตรยาจีนตามหลักศาสตร์แพทย์แผนจีนประกอบด้วย
ยาหลัก : บำรุง รักษา ธาตุหรืออวัยวะหลัก
ยารอง : เสริมฤทธิ์ยาหลัก
ยาประกอบ : ลด ปรับ พิษ และผลข้างเคียง ของยาหลัก ยารอง
ยาเสริม : เสริมปรุงแต่งให้ยามีความสมดุลทั้งสรรพคุณและทางกายภาพ
ส่วนผสมทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของตำรับยาจีนที่มีการสืบทอดกันมานานนับพัน ๆ ปี

ยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง”

 • เป็นสูตรดี ผลิตตาม ตำรับแพทย์แผนจีน ที่ถูกต้อง
 • ผลิตจากสมุนไพรเดียวหลากหลายที่มีสรรพคุณชั้นเลิศ
 • ปัจจุบันสมุนไพรเดียวหลายตัวมีผลงานวิจัย และผลการใช้ทางคลินิกที่ยืนยัน สนับสนุนชัดเจนว่า มีองค์ประกอบทางเคมีของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ต่อการบำบัดโรคได้
 • ผ่านการพิสูจน์สรรพคุณมาหลายชั่วอายุคน บริโภคแล้วมีพลานามัยดี ทำให้อายุยืนยาว
 • มีความปลอดภัยในการบริโภคสูง ไม่มีพิษข้างเคียง ดื่มประจำได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายอย่างคาดไม่ถึง!!!

โหย่งเหิง กับหน้าที่ 3 ประการ

 • ขับสารพิษ – ล้างสารพิษ ในร่างกาย
 • สร้างเซลล์ – บำรุงเซลล์
 • ปรับ สมดุลในร่างกาย

“ถ้าร่างกายครบสมบูรณ์สามอย่าง เราจะอายุยืน เพราะไร้โรค”

ทางเลือกของการดูแล และรักษาสุขภาพ

ด้วยการผสมผสานศาสตร์แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบันอย่างลงตัว ศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบัน มีจุดเด่นในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน โรคที่ต้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน โรคที่มีปัญหาเฉพาะส่วนหรือการบำบัดอาการที่รวดเร็ว โรคติดเชื้อ โรคที่ต้องการผ่าตัด อาวุธสำคัญในการรักษาโรค คือ ยาเคมีและมีดผ่าตัด
ศาสตร์แพทย์แผนจีน มีจุดเด่นในการปรับสมดุลของร่างกาย(หยิน-หยาง) การสร้างเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพต้องทำให้พลังลมปราณ และสมดุลของพลัง หยิน-หยาง เป็นปกติ จึงมีบทบาทในการรักษาที่รากฐานโรคเสื่อมถอย โรคที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในหลายระบบ โรคเรื้อรัง อาวธุสำคัญในการดูแลรักษาโรค คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การฝังเข็ม การกินอาหารให้เกิดสมดุลการใช้ยาสมุนไพร และการฝึกนั่งสมาธิ

ตังถั่งเฉ้า (Cordyceps sinensis)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ปอด
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, แมนนิทอล, กาแล็กโทส, แอดดีโนซีน, คอร์ดิเซนิน, กรดอะมิโน ทงั้ 18 ชนิด,  วิตามินบี 12 และแร่ธาตุอนื่ ๆ ฯลฯ
สรรพคุณ:

 • ชะลอความแก่
 • รักษาโรคหืด หอบ ภูมิแพ้ ขยายหลอดลม แก้ไอ
 • ลดระดับน้ำตาลในเลือด
 • ปรับความดันโลหิต
 • แก้ไตอ่อนแอ
 • เป็นยาบำรุง บำบัดอาการเหนื่อยล้า ช่วยให้นอนหลับง่าย
 •  เพิ่มภูมิต้านทานโรค ในทางคลินิก ใช้รักษามะเร็ง

ตังกุย (Angelica sinensis)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ตับ ปอด ไต หัวใจ ม้าม
สาระสำคัญ : เบอร์แคบเท็น, เบต้าซิโทสเตอรอล, วิตามินบี 12, คาร์วาโครล, โคลีน, กรดแพนโทเทนิก, สโคโปลิติน, อัมเบลลิเฟอโรน ฯลฯ
สรรพคุณ:

 • บำรุงเลือด รักษาโลหิตจาง ขยายหลอดเลือดแดง
 • ลดความดันโลหิต
 • รักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรคเจ็บหัวใจ
 • แก้อาการประจำเดือนผิดปกติ ปวดประจำเดือน และอาการวัยทอง
 • ช่วยการทำงานของตับและไตดีขึ้น รักษาโรคปอดอุดตัน
 •  ปัจจุบันกำลังวิจัยความสามารถในการป้องกัน และรักษามะเร็งตับและโรคไต

เต้กย้ง (Deer Antler Velvet)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ ปอด กระดูก กล้ามเนื้อ
สารสำคัญ : คอลลาเจน type II, กรดอะมิโนทงั้ 18 ชนดิ , กลูโคสซามีน, คอนรอยติน, พรอสต้าแกรนดินส์, ฟอสโฟไลปิด, กรดไขมันจำเป็น(โอเมก้า3และ6),แพนโทคริน แร่ธาตุ เช่น แคลเซี่ยม,แมงกานิส, แมกนีเซียม,สังกะสี, ทองแดง, เหล็ก,ซีลิเนยี ม ฯลฯ และสำคัญที่สุดคือสาร IGF 1
สรรพคุณ :

 • บำรุงไต กระดูก เลือด ปอด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อสมอง
 • เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค ใช้เป็นยาต้านมะเร็ง
 •  ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง
 • รักษาโรคไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เก๊าต์ กระดูกพรุน
 • เสริมความเป็นหนุ่น สาว รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพ กระตุ้น ทำให้เพิ่มระดับฮอร์โมนอิสโตรเยน  และเทสเตอโรน
 • ลดคอเลสเตอรอล และความดันโลหิตสูง
 • อื่น ๆ เช่น ไมเกรน หืด หอบ แผลในกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย และรกั ษาสิว

เก๋ากี้ (Fructus lycii)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ ปอด
สารสารสำคัญ : โพลีแซคคาไลน, แคโรทินอยด์ โดยเฉพาะมีเบต้าแคโรทีนสูงที่สุดของพืชในโลกนี้, วิตามินซี, บี1, บี2, กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด, กรดลิโนเลอิก, อะโทรพีน,ไฮออสไซยามีน, สโคโพลาติน, เบต้า-ซิโตสเตอรอส, และแร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ
สรรพคุณ:

 • บำรุงไต ตับ
 • บำรุงสายตา ทำให้การมองเห็นชัดขึ้น
 • ชะลอความแก่ มีสารแอนด์ตี้ออกซิแดนท์สูงมาก เพิ่มภูมิต้านทานโรค
 • เพิ่ม ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจน
 • ลดน้ำตาลในเลือด
 • ลดไขมันในเลือด ป้องกันตับไม่ให้มีไขมัน
 • มีการทดลองใช้เป็นยาลดความอ้วน
 • มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็ง ในจีนและญี่ปุ่น กำลังศึกษาใช้บำบัดโรคมะเร็ง

ปัคคี้ (Astragali radix)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, ไกลโคไซด์, เฟลวานอยด์, ซาโปนิน, กรดอะมิโน,แอสตรากาโลไซด์-I II III IV VI VII, แอสตราไอโซเฟลแวน, แอสตราเปอโรคาแปน,บีเทน, คาลิโคซิน, ไตรเทอปีน, ไกลโคไซด์, แร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ
สรรพคุณ :

 • บำรุงหัวใจ เพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
 • บำรุงเลือดลม
 • ขับปัสสาวะ
 • ลดความดันโลหิต
 • เสริมภูมิต้านทาน บำบัดอาการอ่อนล้า
 • ปัจจุบันใช้ร่วมในการบำบัดรักษามะเร็ง และมีผลงานวิจัยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งของกระเพาะ  และลำไส้

โต่วต๋ง (Eucommia ulmoides)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ
สารสำคัญ : ไพโนเรซินอล ไดกลูโคโซด์, ออคิวบิน, อิริดอยด์, แอสเพอรูโรไซด์,กรดแอสเพอรูล, กรดอโรแมติวาเนลิก, กรดคลอโรจีนิก, กรดเจนิโพเซดิก,กรดอะมิโน, แร่ธาตุต่างๆ อัลคาลอยด์, โพลีแซคคาไลน์, เควอร์เซติน, ซิตรูซิลินบี ฯลฯ
สรรพคุณ :

 • บำรุงไต และตับ บำรุงกระดูกและเอ็น
 • แก้อักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปวดกระดูก ข้ออักเสบ โดยเฉพาะหัวเข่าและข้อเท้า
 • ในทางคลินิก ใช้ลดความดันโลหิต
 • เพิ่มระบบภูมิต้านทาน
 • ชาวจีนเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสมรรถนะทางเพศทงั้ ชายและหญิง
 • ในเภสัชตำรับจีน ใช้บำรุงสตรีมีครรภ์


ปักตังเซียม (Codonopsis pilosula, Radix)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, ธาราเซอร์ริล อาซิเตด, ฟรีเดลิน, ธาราซีรอล,ดี-สไปนาสเตอรอล, ดี7-สติดมาสตีนนอล, กลูโคไซด์, ซูโคลส, กลูโกลส, อินูลินสตาร์ช, อัลคารอยด์ และเรซิน ฯลฯ
สรรพคุณ:

 • บำรุงม้าน ปอด และสร้างพลังลมปราณ (ฉี)
 • เพิ่มการสร้างเลือด
 • ช่วยระบบการย่อยอาหาร
 • แก้อ่อนล้า เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค มีผลต่อสภาวะภูมิต้านทานทานบกพร่อง รวมทั้ง HIV
 • บำรุงระบบภูมิคุ้มกัน
 • ในทางคลินิก ที่จีนและญี่ป่นุ ใช้สร้างภูมิต้านให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ป้องกันอันตรายและลดพิษจากรังสีที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง
 • นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์และกำลังให้นมบุตร
 โหย่งเหิง

โหย่งเหิง


Yong Heng

โหย่งเหิง


การดื่มยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง
เริ่มที่ 5 ซีซี. ไป 3-5 วัน (ก่อนอาหารเช้า และ ก่อนนอน) แล้วเพิ่มเป็น 10 ซีซี. อีก 3-5 วัน จากนั้นเพิ่มเป็น 15 ซีซี.ไปตลอด  ถ้ามีอาการใจสั่นให้ลดปริมาณลง

หลักสำคัญของการดื่มยาสมุนไพรโหย่งเหิง

1. ต้องดื่มอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนด
2. ต้องมีความอดทนและใจเย็น เพราะสมุนไพรจะค่อย ๆ ฟื้นฟูร่างกาย และขับล้างสารพิษก่อน
3. ต้องไม่หวั่นไหวต่ออาการในระยะแรกที่ดื่มสมุนไพร เพราะสมุนไพรที่ดีต้องมีการขับพิษ ปฏิกิริยา
กระทุ้งโรค และ ขับสารตกค้างในร่างกาย มิใช่คิดว่ายาไม่ถูกกับโรค
4. ต้องระมัดระวังต่อการรับประทานอาหารที่แสลง เช่น หน่อไม้ หัวไชเท้า ฟัก หรือสัตว์ปีกเป็นต้น
ทางที่ดีควรละเว้นการรับประทานชั่วคราว(ในกรณีโรคบางโรค)
5. ไม่ควรดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะดื่มสมนุ ไพร
6. ถ้าเกิดอาการที่ท่านทนไม่ได้ในระยะแรกควรงดดื่มชั่วคราว หรือ ลดปริมาณการดื่ม เมื่ออาการ
ทุเลาลงก็ดื่มต่อ เกิดอาการก็หยุดแล้วดื่ม ต่อสลับกันไปเรื่อยๆ จนกว่าร่างกายจะรับสภาพการรักษา
จากสมุนไพรได้
7. ควรจะดื่มให้รู้ว่าหายจากโรคจริงๆ แล้วจึงผ่อนการดื่มจากวันละ 2 ครั้ง เหลือวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
ไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้แน่ใจเสียก่อน

คำเตือน

1. ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล

2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มิใช่ยา ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคใดๆ ให้หายขาด

3. ควรกินอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

4. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่วางในที่อับชื้น เก็บให้พ้นแสงแดดและความร้อน

5. กรุณาอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ นั้นๆ ก่อนใช้

อาหารเสริมขายถูก

เห็ดหลินจือบีแอล99

ผลิตภัณฑ์ดับเบิ้ลแม็ก

ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ดีแม็ก

ผลิตภัณฑ์แอสต้าเอ็กซ์

LOCATION

ป้ายกำกับ

asta x D24 ราคา D24 ราคาส่ง doublemax double maxx doublemaxx fillymor pantip fillymor ดีไหม Fillymor ราคา fillymor รีวิว fillymor วิธีกิน fillymor สรรพคุณ jerz & gloss collagen pantip jerz & gloss collagen ดีไหม jerz & gloss collagen มีกี่ซอง jerz & gloss collagen ราคาส่ง jerz & gloss collagen รีวิว jerz & gloss collagen สรรพคุณ jerz & gloss collagen อาหารเสริม jerz & gloss collagen โปรโมชั่น superdmax superdmaxx กลูต้า 3 พลัส ดีไหม กลูต้า 3 พลัส พันทิป กลูต้า 3 พลัส ราคา กลูต้า 3 พลัส ราคาส่ง กลูต้า 3 พลัส รีวิว กลูต้า 3 พลัส สรรพคุณ ฟิลลี่มอร์ รีวิว ฟิลลี่มอร์ สรรพคุณ ยาทน ยาเพิ่มขนาด ราคา fillymor ราคา กลูต้า 3 พลัส ราคา คาลิปโซ่ สาหร่ายแดง สาหร่ายแดง bioastin สาหร่ายแดง pantip อาหารเสริมชาย อาหารเสริมผิวขาว อาหารเสริมผู้ชาย อาหาร เสริม เพิ่ม น้ํา หนัก ผู้ชาย เห็ดหลินจือ แทมโป้ แอสต้าเอ็กซ์
ตุลาคม 2019
พฤ อา
« ต.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

อับเดตสถิติผู้สนใจ